The Scott Voice / Daniel Scott

Daniel Scott är i första hand jazzsaxofonist,spelar bla med TRIO JABOON. Han började spela trummor i småskoleåldern, har spelat klassiskt piano innan han övertog sin faders gamla tenor-saxofon. Han har vid flera tillfällen rest till Indien och studerat musik där. För ca 10 år sedan började han dansa västafrikansk dans på kurser i Stockholm, något som skänkt honom så mycket glädje att han nu spelar på en del kurser och även gärna ger kurser i dans, tillsammans med Petra Borg (se egen länk i menyn här bredvid). Han har förvisso gått lite musikutbildningar, men inget han stolserar med, han känner sig som att han är självlärd musiker…

“Hans musikaliska glädje rinner över åt alla håll och då inget instrument avskräcker honom får han ses som den obromsat begåvade mulitinstrumentalisten han är. Jag har sett och hört Daniel spela gitarr, trummor, Djembetrummor, congas, pakavaj, sitar, surbahar, vina, all percussion du kan tänka dig, flöjter på längden och tvären, Pakhawaj etc osv mm (listan kan göras lång). Jag har haft det otvivelaktiga nöjet att på nära håll bevittna Daniel underställa sig många olika musikaliska dicipliner bland dom de västafrikanska inte minst den nordindiska klassiska diciplinen drupad såväl vokalt och instrumentellt. Bredd brukar oftast odlas på bekostnad av djup och vice versa. Daniels musikaliska domän visar dock prov på en kittlande kombination av de både bredd och djup.” David Slättne.