Solo Piano

Att musicera är något av det mest fantastiska en människa kan göra. Det är att använda själens språk. Improvisation är ett centralt begrepp. Att lära sig tekniker, musikaliska regler och formler för

improvisation är dels att lära sig hantverket, utövandet, men också att lära sig alfabetet för detta själens språk.

Musik är alltid kommunikation. Vid solomusicerande (som jag ju sysslar en hel del med) finns en kommunikation mellan mig och mig själv, mellan mig och rummet, publiken, mellan mig och stunden / situationen osv…

MUKTI records har fyra publikationer med Daniel som solo-pianist;

se skivbutiken för mer info och smakprov…